Wierzę w rozwój poprzez działanie, dlatego proponuję w swojej metodzie coachingu zorientowanego na proces, płynne przechodzenie od omawiania do trenowania wypracowywanych umiejętności, które jego uczestnicy potrafią potem stosować w codziennej praktyce .

Wierzę w rozwój poprzez doświadczenie, refleksję i działanie. Dostarczam sprawdzone standardy działania, reagowania i komunikacji na najtrudniejsze sytuacje w życiu zawodowym uczestników warsztatów. Wierzę w sens wdrażania doskonalonych w wyniku coachingu kompetencji w realną rzeczywistość managerów, dlatego też dostarczam im konkretne modele działania do zastosowania w ich codziennej pracy.

Wierzę w zdolność każdego do wypracowania dojrzałych postaw w relacjach zawodowych, dających możliwość efektywnego działania i współpracy, z uwzględnianiem i poszanowaniem interesów obu stron.

Wierzę w ludzki potencjał do przekraczania własnych emocjonalnych ograniczeń i pułapek we współpracy z innymi, dlatego wpieram managerów w budowaniu większej świadomości siebie w relacjach zawodowych.

Wierzę w rozwój poprzez doświadczenie oraz trening wypracowywanych umiejętności, dlatego prowadzę warsztaty angażujące każdego uczestnika do udziału w procesie diagnozy potencjału tkwiącego w jego sposobach pracy oraz trenowania elementów doskonalących jego kompetencje. Stawiam na dojrzałe wybory adekwatnych metod działania dla uczestników projektów rozwojowych, daję im więc możliwość podejmowania decyzji, co do wyboru i zakresu wdrażania wypracowywanych metod pracy.

Wierzę w siłę relacji Dorosły - Dorosły, dlatego wspieram u uczestników projektów rozwojowych kształtowanie postaw odpowiedzialności za właściwe wywiązywanie się z własnej roli zawodowej i budowanie takich postaw w swoich zespołach. Pomagam im definiować adekwatne do ich interesów reguły współpracy, zawierać wynikające z nich kontrakty na wzajemną współpracę, skutecznie motywować do ich uwzględniania oraz egzekwować pożądane postawy i sposoby pracy.

Wierzę, ze prawdziwym liderem i managerem staje się nie poprzez gadanie, a świadome działanie. Kształtuję zatem z szefami postawy otwartości na poznanie i zrozumienie podwładnych. Doskonalę z nimi umiejętności budowania dorosłych relacji opartych na wzajemnym szacunku oraz skutecznego działania w obliczu nieustannie zmieniających się okoliczności biznesowych oraz presji czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

Wierzę, że siła tkwi w autentyczności. Skłaniam szefów do refleksji, definiowania własnego „aktu wiary” i systemu wartości, większej świadomości własnego potencjału i ograniczeń oraz nadawania stosowanym praktykom osobistego, niepowtarzalnego charakteru.

Wierzę w siłę odpowiedzialnej postawy kształtującej wizerunek dojrzałego i pewnego siebie managera, za którym gotowi są podążać jego współpracownicy i podwładni. Dlatego prowokuję szefów do wychodzenia ze swojej strefy komfortu i brania w swoje ręce odpowiedzialności za rozwój kompetencji własnych i zespołu. Dzięki temu mają oni szansę w krótkim czasie stać się w oczach podwładnych liderami z krwi i kości, za którymi stoi konkretne działanie a nie tylko puste deklaracje i korporacyjne frazesy.

Wierzę, że charyzma szefa wynika ze sposobu podejmowania przez niego realnych problemów, wyzwań i form reagowania na nie, wzmacniając motywację podwładnych. Dlatego poprzez dostarczanie i trenowanie standardów reagowania na najtrudniejsze „stałe fragmenty gry” pomagam mu stać się w oczach podwładnych szefem „z jajami”, który nie chowa głowy w piasek i stawia czoła wyzwaniom tego trudnego zawodu.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!