Walka z rutyną handlową

Skuteczna sprzedaż

Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
W handlowaniu (choć nie tylko), jest czas uczenia się i wdrażania standardów zachowań, prowadzący do opanowania "rzemiosła handlowego". Jest też czas na jego doskonalenie i wychodzenie poza utarte schematy, aby osiągnąć mistrzostwo w zawodzie. Żeby to osiągnąć, potrzeba dużej motywacji oraz odwagi do wychodzenia poza rutynę. O tym, jak to robić, jest ten warsztat.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • Osób zajmujących się sprzedażą i obsługa klientów w różnych branżach.
 • Wszystkich tych, którzy zarówno chcą rozpocząć pracę w zawodzie handlowca jak i tych, którzy czują, że dopada ich rutyna.
 • Doradców handlowych i przedstawicieli chcących zwiększyć swoje szanse na skuteczne pozyskiwanie nowych klientów w niestereotypowy sposób.
 • Handlowców i Przedstawicieli Handlowych, którzy na swojej drodze napotykają  tzw. „trudnych” klientów.
 • Pracowników Działów Sprzedaży chcących poszerzać swój wachlarz zagrywek i reakcji handlowych w relacjach z klientami.
 • Osób, które w procesie nawiązywania relacji z klientami i współpracy z nimi, chcą się wyróżnić z tła konkurencji oraz prezentować rzeczywistą „klasę” handlową.

Warsztat skoncentrowany jest na uczeniu i trenowaniu:

 • Rozpoznawania w postawie przedstawicieli zachowań rutynowych, źle odbieranych przez klientów, stereotypowych i standardowych.
 • Nowych sposobów obsługi oraz prowadzenia negocjacji z klientami tak, aby wyróżnić się z „tła” konkurencji.
 • Niestandardowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach z klientami.
 • Rozpoznawania i korzystania ze swojego indywidualnego potencjału w relacjach handlowych.
 • Unikania znużenia, schematyczności i spadku motywacji do pracy w dłuższej perspektywie czasowej.

Tematyka zajęć:

Zasady gry handlowej i diagnoza zjawiska (podejścia rutynowego) oraz wynikające z niego negatywne konsekwencje w relacji z klientami, stereotypy wokół profesjonalnej postawy, zachowania rutynowe osłabiające pozycję przedstawiciela na tle konkurencji.

„Antyhandlowiec”– jak uruchamiać swój potencjał i korzystać z niego podczas niestandardowego sposobu obsługi. Doświadczenie przez uczestników możliwości korzystania ze swojego indywidualnego potencjału w kontaktach z klientami.

Konfrontacja wyobrażeń przedstawicieli z realnym odbiorem ich zachowań przez wybranych klientów.

„Rutyna w krzywym zwierciadle” – zebranie puli postaw i zachowań rutynowych, negatywnie odbieranych przez partnerów biznesowych.

Autodiagnoza – tworzenie indywidualnej listy zachowań podlegających rutynie, relacjach z klientami.

„Wizerunek rutyniarza” –  tworzenie karykaturalnego wizerunku negatywnych cech przedstawiciela handlowego w relacji z ważnym klientem, Świadome zdystansowanie się do zachowań przyjmowanych niechętnie przez klientów i podlegających rutynie (poprzez doświadczenie ich oraz odgrywanie ich w przerysowanej formie).

Otwarcie wizyty. Nietypowe sposoby na rozpoczynanie wizyty u ważnego klienta. Trenowanie różnych, twórczych sposobów rozpoczynania wizyt u klienta oraz reagowania na najtrudniejsze jego zagrywki.

Praca z materiałami promocyjnymi – przygotowanie i prezentacje niestandardowych, niewerbalnych sposobów na przekazywanie treści marketingowych związanych z przekazem merytorycznym na temat oferowanych produktów/usług.

Twórcze podejście do trudnych sytuacji. Wymyślanie nowych, nie rutynowych zagrywek możliwych do zastosowania w relacji handlowej.

Prace indywidualne uczestników z wykorzystaniem zebranej puli niestandardowych reakcji na trudne zachowania klientów.

Planowanie konkretnych, indywidualnych zadań do podjęcia w życiu zawodowym uczestników w celu zwiększenia własnej elastyczności w kontaktach z klientami oraz odróżnienia się z tła działań konkurencji.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!