Walka z Rutyną Managera

Psychologiczne aspekty zarządzania

Walka z Rutyną Managera, warsztat - Coach.pl
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Wszyscy popadamy w rutynę. Niektóre z rutynowych zachowań mają nawet swoje plusy. Chodzi jednak o to, aby te plusy nie przesłoniły nam minusów... Aby je dostrzegać i mieć odwagę na przekraczanie stereotypowych działań, trzeba mieć motywację i pomysły, jak to robić. O tym właśnie jest ten warsztat. Zapraszam!
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

Szefów poszukujących nowych, niestandardowych źródeł motywowania swoich podwładnych, nowych sposobów współpracy ze swoimi zespołami, zindywidualizowanych sposobów komunikowania się z pracownikami.

Tematyka:

 • Autodiagnoza własnej relacji z podwładnymi.
 • Analiza swojego stylu motywowania podwładnych.
 • Informacje zwrotne od podwładnych o sposobie pracy szefa.
 • Niestandardowe sposoby motywowania.
 • Typowe zachowania rutynowe managera.
 • Twórcze przekraczanie trudnych sytuacji we współpracy z podwładnymi.
 • Współpraca z innymi szefami.
 • Wychodzenie poza schematy.

Zawartość warsztatu:

 • Autodiagnoza własnej relacji z podwładnymi. Sposób, w jaki szef jest przez nich odbierany i jak wpływa to na zespół podwładnych.
 • Autodiagnoza swojego stylu motywowania podwładnych oraz sposobu jego dopasowane do ich oczekiwań.
 • Budowanie modelu oraz trenowanie konstruktywnych sposobów uzyskiwania informacji zwrotnej od podwładnych na temat konstruktywnych i destrukcyjnych sposobów współpracy z szefem.
 • Budowanie puli niestandardowych sposobów doceniania oraz stosowania sankcji w odniesieniu do wiedzy o swoich podwładnych.
 • Trening niestandardowych, konstruktywnych sposobów doceniania oraz nakładania sankcji.
 • Autodiagnoza rutynowych zachowań w roli szefa, jego ograniczeń i rezerw do doskonalenia.
 • Definiowanie najtrudniejszych, newralgicznych momentów we współpracy i realizacji zadań z podwładnymi, diagnoza rezerw oraz potencjału do wykorzystania.
 • Budowanie oraz trenowanie nowych, konstruktywnych modeli zachowań w najważniejszych momentach współpracy z podwładnymi.
 • Współpraca w grupie szefów. Jak szef jest odbieramy przez współpracujących z nim szefów. Informacje zwrotne od osób współpracujących na temat konstruktywnych i destrukcyjnych sposobów współpracy w grupie.
 • Definiowanie najtrudniejszych, newralgicznych momentów we współpracy z grupą szefów, diagnoza rezerw oraz potencjału do wykorzystania.
 • Budowanie oraz trenowanie użytecznych, konstruktywnych modeli zachowań w najważniejszych momentach współpracy z grupą szefów.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!