Wypracowywanie reguł wzajemnej współpracy wewnątrz danego Działu / Zespołu

Wypracowywanie reguł współpracy wewnątrz Działu / Zespołu - Coach.pl
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Nawet w najlepiej działających zespołach dochodzi czasem do napięć pomiędzy współpracującymi ze sobą osobami. Konflikty interesów oraz ich dynamika, mogą być zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla motywacji poszczególnych członków zespołu oraz całej grupy. Wypracowanie i wdrożenie reguł wzajemnej współpracy w zespole w odniesieniu do realnych interesów poszczególnych jego członków i procesów operacyjnych, to zadanie trudne ale wyjątkowo opłacalne. Jakość wzajemnej współpracy potrafi byś siłą dającą ludziom "wiatr w żagle " i wzmacniającą ich. Potrafi ich jednak także zniechęcać i prowokować destrukcję zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Zapraszamy do współpracy tych, którzy chcą zainwestować w wysoką jakość współpracy w swoich zespołach.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Czym jest wypracowywanie reguł wzajemnej współpracy wewnątrz danego Działu / Zespołu?

To warsztat roboczy, realizowany z udziałem osób z danego zespołu, dedykowany uwzględnianiu ich rzeczywistych interesów zaangażowanych w codzienną współpracę. Oparty jest on o realne sytuacje występujące w ich działalności operacyjnej.

Jego nadrzędną ideą jest dostarczenie uczestnikom okazji do komunikacji faktycznych, wzajemnych oczekiwań, informacji zwrotnych, preferowanych reguł codziennej współpracy, wypracowanie efektywnych zasad takiej współpracy oraz zawarcia kontraktów na ich wdrożenie wraz z precyzyjnym harmonogramem i przydzieleniem zadań wdrożeniowych konkretnym członkom zespołu.

Dla kogo przygotowujemy projekt?

Projekt wypracowywania reguł wzajemnej współpracy wewnątrz danego Działu/Zespołu przygotowujemy na zlecenie:

 • Zarządów i właścicieli firm
 • HR managerów i HRBP
 • Managerów wyższego i średniego szczebla
 • Kierowników operacyjnych
 • Innych osób decyzyjnych w Organizacjach.

Dedykowany jest on usprawnianiu codziennej współpracy wewnątrz danego zespołu w Organizacji, zdefiniowaniu i wdrożeniu konstruktywnych reguł codziennej współpracy, zmniejszeniu ryzyka tworzenia destrukcyjnych napięć pomiędzy członkami zespołu.

Struktura warsztatu:

 • Kluczowe narzędzia komunikacyjne, niezbędne do zastosowana w codziennej współpracy w obliczu pojawiających się naturalnie różnicy interesów i rozbieżności postrzegania celów przez poszczególnych członków zespołu.
 • Przedstawienie modelu konstruktywnego podejścia do rozwiązywania sytuacji spornych i konfliktowych w duchu negocjacji nastawionych na współpracę. Przykłady destrukcyjnych sposobów komunikacji w codziennej współpracy.
 • Przedstawienie przez szefa własnej diagnozy aktualnego stanu współpracy wewnątrz działu.
 • Konstruktywne metody udzielania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej (feedback) na temat sposobów wzajemnej współpracy, komunikacji i zachowań.
 • Przedstawienie własnych oczekiwań w stosunku do osób z innych działów oraz zaangażowanych w nie interesów (poziom -2).
 • Zdefiniowanie kluczowych problemów pojawiających się w wyniku komunikacji głównych interesów zaangażowanych we współpracę pomiędzy osobami z danego działu.
 • Rozpoczęcie pracy nad wypracowaniem efektywnych zasad wzajemnej współpracy oraz pożądanych zachowań, pomiędzy osobami z danego działu.
 • Standard wciągania współpracowników do współpracy z pola prośby, z uwzględnieniem interesów obu stron.
 • Konstruktywny sposób zawierania kontraktów ze współpracownikami, jako inwestycja w egzekwowanie wypracowanych standardów współpracy.
 • Planowanie dalszych kroków w procesie wypracowywania zasad wzajemnej współpracy, podjęcie decyzji, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację, wdrożenie oraz terminów wdrożenia.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!