Zarządzanie konfliktem, komunikacja, negocjacje, mediacje

Psychologiczne aspekty zarządzania

Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Konflikty są zjawiskiem naturalnym, często wpisanym w istotę funkcjonowania Organizacji. Jednak od sposobu ich traktowania i zarządzania nimi zależy jakość relacji wewnątrz zespołów oraz z partnerami biznesowymi. Można zrobić naprawdę wiele, aby korzystając ze zdrowej dynamiki różnic interesów, unikać wpadania w pułapki wzajemnej destrukcji. O tym, jak to robić w praktyce, jest ten warsztat. Zapraszam!
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • Szefów rozumiejących potrzebę budowania odpowiedzialnych postaw pracowników wobec nieuchronnych konfliktów w codziennej współpracy,
 • Managerów dbających o zbudowanie i wdrożenie konstruktywnych standardów radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi,
 • Osób w Organizacji odpowiedzialnych za jakość wzajemnej współpracy w zespołach i pomiędzy nimi,
 • Zarządzających , którzy chcą usprawniać sposoby rozwiązywania potencjalnych konfliktów w swoich zespołach i między nimi.

Tematyka:

 • Korzystanie z „narzędzi” komunikacyjnych tak, aby budować bardziej satysfakcjonujące relacje ze współpracownikami.
 • Nazywanie własnych interesów oraz rozpoznawanie motywacji partnerów zaangażowanych w realizację zadań w Firmie.
 • Traktowanie sytuacji konfliktowych jako szansy na rozwiązywanie sporów w duchu wzajemnego zrozumienia oraz uwzględniania interesów obu stron.
 • Formułowanie ważnych dla siebie zasad współpracy, komunikowanie ich współpracownikom oraz zawieranie z nimi kontraktu, co do reguł gry we wzajemnej współpracy mimo braku wyraźnych zależności służbowych.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych współpracownikom, komunikowanie możliwych wyrazów docenienia oraz ewentualnych sankcji, komunikowania trudnych decyzji.
 • Wychodzenie z impasu podczas negocjacji lub powstałych sporów w ramach działań z partnerami w pracy.
 • Konstruktywne zarządzanie konfliktem, mediacje w konflikcie.
 • Rozpoznawanie oraz uwzględnianie podświadomych potrzeb oraz typów osobowości partnerów, dbając o większy poziom satysfakcji we współpracy.

W PROGRAMIE:

Model negocjacji nastawionych na współpracę

 • Typowe pułapki, możliwe strategie podejścia do konfliktu, sposoby formułowania problemu negocjacyjnego w obszarze interesów obu negocjujących stron.

Zapobieganie sytuacjom konfliktowym we wzajemnej współpracy

 • Zawieranie kontraktu ze współpracownikami i managerami na formę współpracy,
 • Definiowanie oraz przekazywanie kluczowych dla uczestników reguł współpracy z poszczególnymi pracownikami i partnerami biznesowymi ze szczególnym naciskiem na komunikowanie najważniejszych interesów, które chcą ochronić,
 • Sposoby przekazywania informacji zwrotnej, stosowanie sankcji oraz docenianie współpracujących managerów w ramach danego projektu.

Konstruktywne metody zarządzania konfliktem. Wychodzenie z impasu/konfliktu we współpracy oraz w negocjacjach

 • Model wciągania do współpracy w oparciu o definiowanie problemów oraz odnoszenie się do wzajemnych interesów obu stron (pokazywanie korzyści oraz możliwych zagrożeń dla partnera, szukanie rozwiązań uwzględniających perspektywę obu stron).

Inteligencja emocjonalna we wzajemnej współpracy

 • Programy informacyjne NLP, rozpoznawanie typu partnera we współpracy, co robić i mówić, aby zjednywać osoby do współpracy nie zrażając ich do siebie.

Mediacje w konflikcie, szef w roli mediatora

 • Jak rozwiązywać konflikty w  zespole, “zmuszając”  pracowników do odpowiedzialnej postawy (algorytm działania w procesie mediacji).

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!