Zarządzanie konfliktem, konstruktywna komunikacja, mediacje

HR oraz HRBP w roli Mediatora

Zarządzanie konfliktem, konstruktywna komunikacja, mediacje, HR i HRBP - Coach.pl
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Konflikty są zjawiskiem naturalnym, często wpisanym w istotę funkcjonowania Organizacji. Jednak od sposobu ich traktowania i zarządzania nimi, zależy jakość relacji wewnątrz zespołów oraz z partnerami biznesowymi. Od HR managerów i HRBP często oczekuje się w firmach inicjatywy w skutecznym "poradzeniu sobie" z pojawiającymi się konfliktami. Można zrobić naprawdę wiele, aby korzystając ze zdrowej dynamiki różnic interesów, unikać wpadania w pułapki wzajemnej destrukcji. O tym, jak to robić w praktyce jest ten warsztat. Zapraszam!
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • HR Managerów i HRBP, którzy chcą opanować w praktyce sztukę efektywnego zarządzania i radzenia sobie z nieuchronnymi konfliktami w organizacji.
 • Osób wchodzących w rolę managera zmagającego się z codziennymi konfliktami w zespole.
 • HR Managerów i HRBP, dla których jest ważna umiejętność budowania partnerstwa z biznesem i utrzymywanie relacji poprzez budowanie autorytetu i zaufania wśród kadry kierowniczej Firmy.
 • HR Managerów i HRBP stawiających na rozwój i doskonalenie swoich indywidualnych kompetencji miękkich.
 • HR Managerów i HRBP chcących realizować swoją rolę wsparcia kadry menedżerskiej we wszelkich działaniach związanych z zarządzaniem ludźmi, pełnieniem roli jako przywódcy, rozwojem danego obszaru biznesowego.
 • HR Managerów i HRBP , którzy pragną wzmocnienia swojej roli jako Partnera Wewnętrznego kadry kierowniczej firmy.
 • Wszystkich, pragnących lepiej rozumieć specyfikę trudnego zawodu szefa w praktyce.

Uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności:

 • Korzystania z „narzędzi” komunikacyjnych tak, aby budować bardziej satysfakcjonujące relacje ze współpracownikami.
 • Nazywania własnych interesów oraz rozpoznawania motywacji partnerów zaangażowanych w realizację zadań w firmie.
 • Traktowania sytuacji konfliktowych jako szansy na rozwiązywanie sporów w duchu wzajemnego zrozumienia oraz uwzględniania interesów obu stron.
 • Formułowania ważnych dla siebie zasad współpracy, komunikowania ich współpracownikom oraz zawierania z nimi kontraktu, co do reguł gry we wzajemnej współpracy mimo braku wyraźnych zależności służbowych.
 • Przekazywania informacji zwrotnych współpracownikom, komunikowania możliwych wyrazów docenienia oraz ewentualnych sankcji, komunikowania trudnych decyzji.
 • Wychodzenia z impasu podczas negocjacji lub powstałych sporów w ramach działań z partnerami w pracy.
 • Konstruktywnego zarządzania konfliktem, mediacji w konflikcie,
 • Rozpoznawania oraz uwzględniania podświadomych potrzeb oraz typów osobowości partnerów, dbając o większy poziom satysfakcji we współpracy.

W PROGRAMIE

Model negocjacji nastawionych na współpracę

 • Typowe pułapki, możliwe strategie podejścia do konfliktu, sposoby formułowania problemu negocjacyjnego w obszarze interesów obu negocjujących stron.

Zapobieganie sytuacjom konfliktowym we wzajemnej współpracy z HRBP-ami i managerami

 • Zawieranie kontraktu ze współpracownikami i managerami na formę współpracy,
 • Definiowanie oraz przekazywanie kluczowych dla uczestników reguł współpracy z poszczególnymi pracownikami i partnerami biznesowymi ze szczególnym naciskiem na komunikowanie najważniejszych interesów, które chcą ochronić,
 • Sposoby przekazywania informacji zwrotnej, stosowanie sankcji oraz docenianie współpracujących managerów w ramach danego projektu.

Konstruktywne metody zarządzania konfliktem. Wychodzenie z impasu/konfliktu we współpracy oraz w negocjacjach

 • Model wciągania do współpracy w oparciu o definiowanie problemów oraz odnoszenie się do wzajemnych interesów obu stron (pokazywanie korzyści oraz możliwych zagrożeń dla partnera, szukanie rozwiązań uwzględniających perspektywę obu stron).

Inteligencja emocjonalna we wzajemnej współpracy

 • Programy informacyjne NLP, rozpoznawanie typu partnera we współpracy, co robić i mówić, aby zjednywać osoby do współpracy nie zrażając ich do siebie.

Mediacje w konflikcie, HRBP w roli mediatora

 • Jak rozwiązywać konflikty w  zespole, “zmuszając”  pracowników do odpowiedzialnej postawy (algorytm działania w procesie mediacji).

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!