Zarządzanie Pracownikami pokolenia Y

Psychologiczne aspekty zarządzania

Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Nie sztuką jest jedynie pozyskać pracownika pokolenia Y do współpracy w Firmie. Sztuką jest go zjednać do swojej wizji, zaangażować do jej współtworzenia, rozumieć jak i umiejętnie motywować, nie oburzając się na jego "specyfikę". Wierzę, że to właśnie pokolenie Y i Z jest największym wyzwaniem dla managerów, którzy chcą budować w swoich zespołach angażujące i rozwojowe relacje.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • Managerów pragnących bardziej efektywnie pozyskiwać do współpracy, wdrażać, utrzymywać w pracy i skutecznie zarządzać pracownikami „pokolenia Y”.
 • Szefów współpracujących z zespołami millennialsów, szukających sposobów ograniczania swojego stresu oraz ryzyka wikłania się w trudne sytuacje z nimi.
 • Managerów, którzy chcąc kształtować odpowiedzialne postawy u podwładnych „pokolenia Y”, gotowi są wziąć odpowiedzialność za rzetelne wywiązanie się ze swojej roli.
 • Szefów szukających skutecznych metod docierania do motywacji millennialsów, wyzwalania i wykorzystywania ich kreatywności oraz zaangażowania.
 • Szefów wywodzących się z grupy „pokolenia Y”, rozpoczynających swoją karierę zawodową w tej roli.

Warsztat obejmuje następującą tematykę:

 • Specyfika podejścia do pracy pracowników z pokolenia X i Y
 • Szanse i zagrożenia związane z różnymi stylami zarządzania oczyma millennialsów
 • Trudne i destrukcyjne zachowania reprezentowane przez pracowników pokolenia Y
 • Zasady konstruktywnego i efektywnego zarządzania pokoleniem Y
 • Kluczowe kompetencje managerskie i modele działania, pożądane we współpracy z pracownikami pokolenia Y

W programie:

 • Specyfika podejścia do pracy pracowników z pokolenia X i Y. Zdefiniowanie mocnych stron oraz zagrożeń związanych z ich mentalnością w kontekście współpracy i zarządzania nimi. Cechy pozytywne i ryzyka związane z tym pokoleniem oczami szefów.
 • Zdefiniowanie trudnych i destrukcyjnych zachowań reprezentowanych przez pracowników pokolenia Y, które negatywnie oddziałują na biznes, współpracę oraz szefa.
 • Szanse i zagrożenia związane z różnymi stylami zarządzania oczyma pokolenia Y.
 • Zasady konstruktywnego i efektywnego zarządzania pokoleniem Y.
 • Kluczowe kompetencje managerskie, pożądane we współpracy z pracownikami pokolenia Y.
 • Definiowanie i komunikowanie ważnych dla szefa reguł współpracy z zespołem podwładnych pokolenia Y.
 • Przekazywanie poleceń i komunikowanie niewygodnych decyzji, zwiększając szansę na zaangażowanie pracownika w ich realizację.
 • Zawieranie kontraktów i umawianie się na konkretne scenariusze współpracy z pracownikami pokolenia Y.
 • Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych w kontekście realizowania oczekiwań, reguł szefa i sposobu wywiązywania się z codziennych obowiązków.
 • Rozpoznawanie typów osobowości podwładnych i dostosowywanie przekazu na temat korzyści do indywidualnych preferencji pracowników.
 • Budowanie puli możliwych sposobów doceniania i sankcjonowania podwładnych.
 • Korygowanie zachowań naruszających obowiązujące reguły i normy we współpracy.
 • Radzenie sobie z marudzeniem, narzekaniem i fochami podwładnych.
 • Korygowanie postawy szefa w zespole, reprezentującego głównie interesy podwładnych, bez uwzględnienia interesów firmy i osób zarządzających.
 • Reagowanie na postawy szantażu oraz negocjowanie wygodnych dla siebie rozwiązań/ustaleń praz pracowników kosztem interesów pracodawcy.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!