Zarządzanie zespołem projektowym oraz praca zespołowa wewnątrz organizacji

Psychologiczne aspekty zarządzania

Zarządzanie zespołem projektowym oraz praca zespołowa wewnątrz organizacji - Coach.pl
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Nawet bez posiadania formalnej władzy można skutecznie inspirować i zarządzać zespołem projektowym mając za sobą jego wsparcie oraz efektywnie przekraczać typowe w takiej współpracy trudności.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • Managerów i liderów projektów szukających sposobów ograniczania swojego stresu oraz ryzyka wikłania się w trudne sytuacje z członkami zespołów projektowych, mimo braku wyraźnych zależności służbowych.
 • Szefów projektów, którzy chcąc kształtować odpowiedzialne postawy u członków zespołów, gotowi są wziąć odpowiedzialność za rzetelne wywiązanie się ze swojej roli poprzez stosowanie sprawdzonych „narzędzi” w „stałych fragmentach gry” w relacjach z nimi.
 • Szefów projektów i zespołów projektowych szukających skutecznych metod docierania do motywacji osób uczestniczących w projekcie.
 • Managerów i szefów projektów wywodzących się z grupy dotychczasowych współpracowników oraz rozpoczynających swoją karierę zawodową w tej roli.
 • Doświadczonych szefów pragnących poszerzyć swoje spojrzenie na psychologiczne aspekty relacji szef-podwładny pracując z zespołem projektowym.

Tematyka:

 • Kluczowe „narzędzia” komunikacyjne
 • Wzajemne interesy zaangażowane w realizację zadań w Firmie,
 • Sytuacje konfliktowe w realizacji projektów,
 • Zasady współpracy w projekcie,
 • Zawieranie kontraktów
 • Informacje zwrotne
 • Komunikowanie decyzji,
 • Wychodzenie z impasu,
 • Asertywność we współpracy,
 • Typy osobowości partnerów,
 • Negocjowanie z przełożonymi.
W programie:
 • Korzystanie z „narzędzi” komunikacyjnych tak, aby budować bardziej satysfakcjonujące relacje ze współpracownikami,
 • Nazywanie własnych interesów oraz rozpoznawania motywacji partnerów zaangażowanych w realizację zadań w Firmie,
 • Traktowanie sytuacji konfliktowych jako szansy na rozwiązywanie sporów w duchu wzajemnego zrozumienia oraz uwzględniania interesów obu stron,
 • Formułowanie ważnych dla siebie zasad współpracy, komunikowanie ich współpracownikom oraz zawieranie z nimi kontraktu, co do reguł gry we wzajemnej współpracy mimo braku wyraźnych zależności służbowych,
 • Przekazywanie informacji zwrotnych współpracownikom, komunikowanie możliwych wyrazów docenienia oraz ewentualnych sankcji, komunikowanie trudnych decyzji,
 • Wychodzenie z impasu podczas negocjacji lub powstałych sporów w ramach działań z partnerami w pracy,
 • Asertywne przeciwstawianie się naciskom oraz manipulacjom, korzystając z wypracowanych standardów reagowania na trudne zachowania partnerów,
 • Rozpoznawanie oraz uwzględnianie podświadomych potrzeb oraz typów osobowości partnerów, dbając o większy poziom satysfakcji we współpracy,
 • Rozmawianie i negocjowanie z własnymi przełożonymi tak, aby wciągać ich do współpracy, uwzględniając ich możliwe opory oraz ważne interesy.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!