Zarządzanie zmianą

HR oraz HRBP w roli Managera

Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań

Jak zachować autentyczność i autorytet w Zespole w obliczu ciągłych przemian, dbając jednocześnie o stan motywacji podwładnych? Jak w roli HR managera i HRBP aktywnie wspierać innych managerów w tym procesie? Praktyczne rozwiązania dostępne podczas warsztatu. Zapraszam!

Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • Szefów i HR managerów pragnących zminimalizować ryzyko wysokiego stresu podwładnych oraz własnego w obliczu nieuchronnych zmian w organizacji.
 • Managerów, chcących dbać o utrzymanie wysokiego poziomu motywacji oraz zrozumienia wśród podwładnych dla procesów zmian, które ich dotykają.
 • Szefów, HR managerów i HRBP, chcących mieć swój udział w jak najbardziej „bezbolesnym” przeprowadzeniu koniecznych reform w sposobie pracy swoich zespołów.
 • Osób, które w roli zarządzających są gotowe brać odpowiedzialność za firmowanie procesu zmian i pełnienie roli lidera w Organizacji.
 • HR Managerów i HRBP, dla których jest ważna umiejętność budowania partnerstwa z biznesem i utrzymywanie relacji poprzez budowanie autorytetu i zaufania wśród kadry kierowniczej Firmy.
 • HR Managerów i HRBP stawiających na rozwój i doskonalenie swoich indywidualnych kompetencji miękkich.
 • HR Managerów i HRBP chcących realizować swoją rolę wsparcia kadry menedżerskiej we wszelkich działaniach związanych z zarządzaniem ludźmi, pełnieniem roli jako przywódcy, rozwojem danego obszaru biznesowego.
 • HR Managerów i HRBP , którzy pragną wzmocnienia swojej roli jako Partnera Wewnętrznego kadry kierowniczej firmy.
 • HR Managerów i HRBP, którzy chcą opanować w praktyce sztukę efektywnego zarządzania i radzenia sobie z nieuchronnymi konfliktami w organizacji.
 • Wszystkich, pragnących lepiej rozumieć specyfikę trudnego zawodu szefa w praktyce.

Tematyka:

 • Interesy szefa w procesie zmiany.
 • Wizja do osiągnięcia w wyniku koniecznych przemian.
 • Analiza niezbędnych zasobów i koniecznych do przeprowadzenia działań.
 • Formy aktywności szefa wspierające podwładnych w obliczu zmiany.
 • Komunikowanie się z podwładnymi językiem korzyści.
 • Definiowanie i sposoby rozwiązywania problemów w kontekście wdrażanych zmian.
 • Utrzymywanie motywacji podwładnych w obliczu zmiany.
 • Sposoby aktywnego towarzyszenia podwładnym we wdrażaniu zmian.

W PROGRAMIE:

 • Analiza SWAT procesu zmiany z punktu widzenia interesów przełożonego. Definiowanie własnych obszarów zagrożonych (i interesów) w obliczu zmiany oraz możliwych szans i potencjalnych korzyści z nią związanych (perspektywa szefa).
 • Diagnozowanie niezbędnych zasobów po stronie szefa do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany oraz przygotowanie go do ewentualnych negocjacji z przełożonymi, aby zagwarantować ich uzyskanie.
 • Diagnozowanie niezbędnych form aktywności przełożonego wspierających podwładnych w procesie wdrażania zmiany.
 • Komunikowanie decyzji o zmianie wraz z uzasadnieniem i kontekstem biznesowo-firmowym.
 • Definiowanie i czytelne komunikowanie intencji szefa, firmy towarzyszących zmianie.
 • Komunikowanie możliwych celów związanych ze zmianą, przekładania poszczególnych celów na język korzyści pracowników.
 • Diagnozowanie możliwych zagrożeń i źródeł oporów pracowników w obliczu zmiany.
 • Definiowanie możliwych problemów wywoływanych przez zmianę.
 • Diagnozowanie możliwych sposobów rozwiązywania powstałych w trakcie zmiany problemów.
 • Definiowanie możliwych działań wspierających pracowników ze strony szefa w obliczu zmiany.
 • Komunikowanie pożądanych przez szefa i niepożądanych reakcji i zachowań w obliczu zmiany.
 • Sposoby aktywizowania pracowników do szukania pomysłów rozwiązań możliwych problemów związanych ze zmianą.
 • Diagnozowanie indywidualnych motywatorów poszczególnych osób w zespole w obliczu zmiany oraz dostosowywanie do nich adekwatnych interwencji szefa.
 • Definiowanie i komunikowanie granic akceptowalnych przez szefa reakcji i sposobów zachowań podwładnych w obliczu zmiany.
 • Prace indywidualne uczestników bazujące na przykładach z życia zawodowego, od planowania komunikatu poprzez komunikowanie, rozpoznawanie źródeł oporu i adekwatne reagowanie na różne jego przejawy.
 • Trenowanie poszczególnych form aktywności przełożonego wspierających podwładnych w procesie wdrażania zmiany.