Tematyka Akademii dedykowana jest:
 • Szefom, którzy w zakresie swoich obowiązków mają rozwój umiejętności podległych im pracownikom.
 • Pracownikom Działów HR, którzy w spotkań indywidualnych dbają o rozwój umiejętności miękkich.
 • Trenerom i coachom, których praca polega m.in. na prowadzeniu szkoleń typu „training on the job”.
 • Wszystkim tym, dla których pociągający jest zawód coacha pracującego aktywnymi metodami.

Warsztaty te mogą stanowić zarówno cykl zajęć kończących się certyfikacją, mogą też być realizowane oddzielnie, na zlecenie będące potrzebą chwili.

Kompetencje zawarte w programie Akademii:
 • Sesja 1:  Coaching w Polsce – definicje, klasyfikacje, zastosowanie w praktyce Podstawy prowadzenia Process Oriented Coaching®.
 • Sesja 2:  Zawieranie umowy na coaching, precyzowanie celów rozwojowych.
 • Sesja 3:  Obserwacja pracy podopiecznego, projektowanie kart coachingowych.
 • Sesja 4:  Praca nad rozwojem umiejętności podopiecznego. Zasady udzielania feedback’u, formułowanie tematu rozwojowego, konstruowanie scenek korekcyjnych.
 • Sesja 5:  Coaching przygotowawczy.
 • Sesja 6:  Efektywne sposoby budowania standardów w procesie coachingu.
 • Sesja 7:  Trudne sytuacje w pracy coacha.
 • Sesja 8: Case study, „Egzamin”. Podsumowanie Akademii, planowanie dalszej własnej pracy rozwojowej w roli coacha.
Warunki organizacyjne:
 • Terminy: Sobota – Niedziela  ( precyzyjne daty do ustalenia z uczestnikami) 
 • Częstotliwość co 4 – 6 tygodni
 • Koszt 15000 PLN za 1 uczestnika
 • Osobno wyżywienie i nocleg
 • Miejsce : Warszawa lub Wrocław
 • Grupa od 8 – 16 osób
Mikołaj Uzunow
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Kompendium wiedzy o roli coacha w Firmie w formie cyklu praktycznych warsztatów. Jak aktywnie wspierać rozwój kompetencji podwładnych będąc dla nich autentycznym źródłem inspiracji, motywacji do wykraczania poza „strefę komfortu” i konfrontując ich z ich postawą odpowiedzialności za własny rozwój poprzez doświadczenie, trening i wdrażanie adekwatnych standardów pracy.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!