Diagnoza Miękkich Kompetencji Managerskich Kwestionariuszem Online

Czym jest diagnoza?
 • Precyzyjne narzędzie diagnostyczne, do badania aktualnego stanu jakości miękkich kompetencji managerskich zespołu szefów lub poszczególnych managerów.
 • Diagnozuje konkretne umiejętności managerskie i zachowania na poziomie operacyjnym.
 • Kwestionariusz do wypełnienia online na dowolnym urządzeniu (komputer, telefon, tablet).
 • Dokładna diagnoza poziomu jakości miękkich kompetencji managerskich w 22 kluczowych obszarach zarządzania.
 • Badanie skoncentrowane na analizie jakości działania szefa w relacji z podwładnymi/zespołem.
 • Dostępna także wersja badania 180/360 (z zaangażowaniem osoby badanej, jej przełożonych oraz podwładnych).
Korzyści – Co to daje?
 • Efektem diagnozy jest „fotografia” aktualnego stanu jakości miękkich kompetencji managerskich danego zespołu szefów lub managera w kontekście ważności i pilności ich stosowania w codziennej praktyce zarządzania danej Firmy.
 • Diagnoza ta daje precyzyjny obraz potrzeb rozwojowych konkretnych umiejętności w 22 kluczowych obszarach zarządzania.
 • Stanowi ona swoisty „przewodnik” i precyzyjną „mapę”, dzięki której można dokładnie zaplanować proces rozwoju kompetencji danego zespołu/szefa.
 • Badanie to może być wspaniałym narzędziem wspierającym proces rekrutacji danego managera do pracy w danej firmie.
 • Już samo wypełnianie kwestionariusza uruchamia proces głębokiej autorefleksji dotyczącej stanu kluczowych kompetencji i jakości sposobu zarządzania osób uczestniczących w diagnozie.
 • Dzięki diagnozie, otrzymujesz dokładny plan działań rozwojowych, dedykowanych danemu zespołowi lub managerowi, do wykorzystania przy rekrutacji, planowaniu szkoleń lub pracy indywidualnej (Indywidualnego coachingu managerskiego).
 • Diagnoza ta może być punktem wyjścia i zarazem odniesienia w definiowaniu efektów podejmowanych działań edukacyjno-rozwojowych kadry zarządzającej.
 • Proces diagnozy, może być sam w sobie wartościowym doświadczeniem rozwojowym dla osób biorących w niej udział, pokazującym wagę, jaką osoby decyzyjne przywiązują do jakości kultury zarządzania w danej Firmie.
Warunki finansowe

Diagnoza indywidualna.

 • Przeprowadzenie diagnozy indywidualnej, analiza zebranych wyników, wnioski oraz rekomendacje , co do zawartości merytorycznej projektu rozwojowego danego managera – 1000 PLN za osobę.

Diagnoza 360

 • Przeprowadzenie diagnozy indywidualnej 360 (z zaangażowaniem osoby badanej, jej przełożonych oraz podwładnych) analiza zebranych wyników, wnioski oraz rekomendacje , co do zawartości merytorycznej projektu rozwojowego danego managera – 2000 PLN za osobę.

Diagnoza grupowa

 • Przeprowadzenie diagnozy grupowej (analiza zebranych wyników, wnioski oraz rekomendacje , co do zawartości merytorycznej projektu rozwojowego danego zespołu szefów) – 4000 PLN  za grupę.
 • Dodatkowo analiza indywidualna zebranych wyników poszczególnych szefów, uczestników badania grupowego (wnioski oraz rekomendacje , co do zawartości merytorycznej  projektu rozwojowego danego managera)  – 800 PLN za osobę.
Procedura
 1. Możesz zapoznać się z konstrukcją i sposobem wypełniania kwestionariusza poprzez wersję Demo – tutaj
 2. Wypełnij i prześlij zgłoszenie do pełnej diagnozy w formularzu “Zamów diagnozę online”
 3. Otrzymasz ode mnie zwrotną wiadomość e-mail i dalszymi instrukcjami.
 4. Opłać.

Diagnoza indywidualna

 • Otrzymasz indywidualny link do kwestionariusza online i po wypełnieniu go, otrzymasz wyniki diagnozy.

Diagnoza grupowa

 • Otrzymasz link do kwestionariusza, który roześlesz drogą elektroniczną do osób biorących udział w diagnozie u Ciebie w Firmie,
 • Po wypełnieniu przez nich kwestionariusza, otrzymasz drogą elektroniczną wynik diagnozy zespołu ( i opcjonalnie poszczególnych managerów biorących udział w badaniu).
Zamów diagnozę online
Zobacz także
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Autorskie narzędzie oparte o ponad 35 letnią praktykę budowania, doskonalenia i rozwoju miękkich kompetencji managerskich we współpracy z szefami wszystkich szczebli.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!