Mikołaj Uzunow – Odpowiedzialne Zarządzanie

Mikołaj Uzunow - Odpowiedzialne Zarządzanie
 • Version
 • Download 102
 • Rozmiar pliku 7.1 MB
 • Data publikacji 23 maja, 2023

Otwórz drzwi do sukcesu zawodowego i odkryj tajemnice efektywnego zarządzania. „Odpowiedzialne zarządzanie” to niezwykła książka, która pozwoli Ci zgłębić tajniki miękkich kompetencji, niezbędnych dla kadry zarządzającej.

W tej książce znajdziesz nie tylko teorię, ale również praktyczne narzędzia, które pozwolą Ci skutecznie zarządzać zespołem i budować trwałe relacje z podwładnymi. Autor przedstawia konkretne przykłady i omawia różne aspekty odpowiedzialnego zarządzania, takie jak: budowanie dojrzałych relacji, świadomość psychologicznych obszarów decyzyjnych, rozwijanie komunikacji, zarządzanie przez cele, proces rekrutacji, radzenie sobie z marudzeniem i spadkiem motywacji, coaching rozwoju kompetencji, asertywność szefa, budowanie zespołu, zarządzanie zmianą, proces oceny pracowniczej i wiele innych.

Przygotuj się na podróż, która odmieni Twoje podejście do zarządzania. Odkryj potencjał swojej roli i naucz się unikać błędów, które często popełniane są przez managerów. Właśnie trzymasz prawdziwe kompendium wiedzy, które dostarczy Ci narzędzi niezbędnych do osiągnięcia sukcesu jako lider.

Aby doskonalić swoje umiejętności managerskie w praktyce, zapraszam Cię również do udziału w warsztatach organizowanych przez Akademię Managera i Lidera Coach.pl. Dołącz do naszej społeczności i rozwijaj się wraz z innymi liderami.

Czas osiągnąć kolejny poziom sukcesu. Przygotuj się na odkrywanie tajemnic odpowiedzialnego zarządzania!

Mikołaj Uzunow
Coach.pl

 

Spis treści

 • Wstęp  4
 • Rozdział 1. Jak rozumiem odpowiedzialne zarządzanie?  12
  • Co to dla mnie znaczy „Szef z jajami”?   15
  • Rola szefa   18
  • Źródła wiedzy na temat roli szefa    19
  • Role, w które manager powinien potrafić się wcielić    21
  • Misja    29
  • Wizja    32
  • Cele    36
  • Waga jakości zarządzania w kontekście wyzwań współczesnego rynku, oczekiwań pracowników, pracodawców, zmieniających się okoliczności biznesowych i wyzwań pokoleniowych    37
 • Rozdział 2. Świadomość psychologicznych obszarów decyzyjnych we współpracy  43
  • Decyzje   46
  • Negocjacje  50
  • Prośby   53
 • Rozdział 3. Rozpoznawanie i rozumienie potrzeb zaangażowanych we wzajemną współpracę oraz odróżnianie ich od stanowisk 58
  • Możliwe korzyści z komunikacji na poziomie -2   61
  • Pytania o motywację na poziomie -2    62
  • Intencje    64
  • Słuchanie    65
  • Parafraza    66
  • Pięć Filarów Odpowiedzialnego Zarządzania   67
 • Rozdział 4. Dojrzała komunikacja 70
  • Trzy stany Ego: Rodzic, Dorosły i Dziecko    72
  • Cechy charakteryzujące stan „Rodzic”   73
  • Cechy charakteryzujące stan „Dziecko”    74
  • Cechy charakteryzujące stan „Dorosły”    75
  • Budowanie i wdrażanie konstruktywnych sposobów komunikacji wewnątrz zespołu, szczególnie w sytuacjach podwyższonego stresu   77
 • Rozdział 5. Dojrzała relacja  79
  • Obejmowanie roli szefa w zespole    79
  • Budowanie dojrzałej relacji z podwładnymi   82
  • Czym może być dojrzała relacja z podwładnymi i jak warto ją kształtować?    83
  • Pomiędzy relacją koleżeńską a mobbingiem   84
  • Nieświadome/Nienazwane/Niewypowiedziane   88
  • Zakres kompetencji, decyzyjności i swoboda działania szefa    91
  • Reguły gry, zasady współpracy   93
  • Słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Osobista pula możliwych sankcji
   i sposobów doceniania    102
  • Zawieranie kontraktów z podwładnymi w oparciu
   o postawę odpowiedzialności obu stron    116
 • Rozdział 6. Zarządzanie przez cele  121
  • Komunikowanie możliwych korzyści związanych z realizacją celów oraz ryzyk w obliczu braku ich realizacji    126
  • Konstruktywny feedback, wyrazy docenienia i sankcje    128
 • Rozdział 7. Rekrutacja pracowników  132
  • Kluczowe kroki w procesie rekrutacji     134
 • Rozdział 8. Szef kontra marudzenie, „niedasizm” i spadek motywacji podwładnych  148
  • Podejmowanie rękawicy vs. chowanie głowy w piasek    148
  • Przywracanie właściwych proporcji    152
  • W stronę odpowiedzialności w strefie wpływu podwładnego   154
 • Rozdział 9. Szef w roli coacha, coachingowy styl zarządzania  160
  • Poszczególne elementy cykli energetycznych Coachingu Zorientowanego na Proces    171
  • KROK 1: Przygotowanie zespołu podwładnych do tej metody pracy    171
  • KROK 2: Przygotowanie do konkretnej wizyty/umówienie się na wspólną pracę z pracownikiem    177
  • KROK 3: Wspólna sesja z pracownikiem  182
  • KROK4: Podsumowanie/omówienie sesji    183
  • KROK 5: Wybór tematu do pracy korekcyjnej  186
  • KROK 6. Przygotowanie pracy korekcyjnej    187
  • KROK 7. Trening pożądanej umiejętności    188
  • KROK 8. Podsumowanie treningu    189
  • KROK 9. Planowanie wdrożenia trenowanej umiejętności dalszej pracy pracownika, wyznaczanie „pracy domowej”  190
 • Rozdział 10. Asertywność szefa – kluczowe standardy chronienia interesów szefa w relacji z podwładnymi i dbania o nie  194
  • Standard asertywnej odmowy    197
  • Stawianie granic    200
  • Radzenie sobie ze stresem    203
 • Rozdział 11. Szef wobec zespołu podwładnych  206
  • Faza zależności    207
  • Faza różnicowania    210
  • Faza kryzysu odpowiedzialności    212
  • Faza ataku na lidera    214
  • Faza nadzwyczajnych możliwości zespołu   216
  • Faza realnych możliwości zespołu    217
  • Definiowanie z podwładnymi konstruktywnych standardów komunikacji i współpracy w zespole    218
  • Szef jako twarz zarządu i własnego zespołu   219
  • Impas we współpracy, proces negocjacji pomiędzy różnymi siłami w organizacji lub przedstawicielami różnych działów    220
  • Szef w roli mediatora. Mediacje konfliktów.    225
  • Wystąpienia publiczne oraz prowadzenie zebrań zespołu    230
 • Rozdział 12. Szef w sytuacji kryzysowej, zarządzanie zmianą  233
  • Komunikacja decyzji o procesie rozwojowym/doskonalącym    236
  • Przekładanie wizji i konsekwencji procesu rozwojowego/doskonalącego na codzienną praktykę działania    236
  • Radzenie sobie z oporem wobec procesu rozwojowego/doskonalącego   238
  • Wspieranie motywacji zespołu do zaangażowania w proces rozwojowy/doskonalący    239
 • Rozdział 13. Ocena pracownicza  241
  • Kryteria oceny    243
  • Elementy procesu oceny    251
 • Rozdział 14. Proces poznawania podwładnych  254
  • Różnorodność źródeł motywacji podwładnych    254
  • Indywidualne cechy osobowości podwładnych    261
 • Rozdział 15. Rozwój osobisty szefa  271
  • Walka z rutyną szefa    274
 • Rozdział 16. Proces sukcesji. Planowanie i realizowanie procesu sukcesji przez szefa  277
 • Rozdział 17. Człowiek i jego „Ciemna Strona Mocy”  281
 • Źródła inspiracji  287

 

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!