Budowanie i praca z Zespołem

Psychologiczne aspekty zarządzania

Budowanie i praca z Zespołem, Proces Grupowy warsztat - Coach.pl
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Zbiór użytecznych standardów reagowania w „stałych fragmentach gry” w relacjach managera z zespołem podwładnych. Sposoby rozumienia dynamiki procesu grupowego w budowaniu i współpracy z zespołem. Wychodzenie ze swojego obszaru komfortu i rutyny w relacjach z zespołem oraz utrzymywanie wysokiego poziomu jego motywacji.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • Szefów budujących i zarządzających zespołem podwładnych.
 • Managerów, którzy chcą lepiej rozumieć dynamikę tworzenia się i relacje w zespole oraz efektywnie nim zarządzać.
 • Szefów szukających sposobów ograniczania swojego stresu oraz ryzyka wikłania się w trudne sytuacje z podwładnymi, poprzez stosowanie sprawdzonych „narzędzi” w „stałych fragmentach gry” w relacjach z zespołem podwładnych.
 • Managerów, którzy chcąc kształtować odpowiedzialne postawy w swoich zespołach, gotowi są wziąć odpowiedzialność za rzetelne wywiązanie się ze swojej roli.
 • Szefów szukających skutecznych metod utrzymywania wysokiej motywacji w zespołach, którymi zarządzają.
 • Doświadczonych szefów pragnących poszerzyć swoje spojrzenie na psychologiczne aspekty współpracy z zespołem podwładnych.

Warsztat skoncentrowany jest na uczeniu i trenowaniu:

 • Umiejętności wykorzystywania mechanizmów procesu grupowego.
 • Diagnozowania etapu rozwoju zespołu podwładnych.
 • Rozumienia wpływu zmiany na rynek, branżę, firmę, zespół oraz szefów.
 • Reagowania z dystansem i zrozumieniem na niewygodne dla siebie i destrukcyjne zachowania grupy, aby pomagać jej osiągać większą dojrzałość i samodzielność.
 • Wykorzystywania puli wspólnie wypracowanych pomysłów, odruchów i algorytmów działania na konkretne sytuacje zebrań zespołu w różnych fazach: zależność, różnicowanie, kryzys odpowiedzialności, atak na lidera.
 • Doskonalenia logiki i atrakcyjności prowadzonych przez szefów zebrań.

W programie:

Fazy rozwoju małej grupy i psychologiczne mechanizmy w zespole, które szef powinien wykorzystywać podczas kierowania i rozwijania swojego zespołu podwładnych (wykład i modele działania).

Symulowanie typowych i trudnych sytuacji szef – zespół (psychodramy grupowe) oraz dostarczenie algorytmów działania do sytuacji korekcyjnych.

Faza zależności:

 • Radzenie sobie z biernością i brakiem aktywności grupy
 • Konstruowanie doświadczeń aktywizujących zespół
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa w zespole i podejmowanie trudnych tematów
 • „Wymuszanie” przepływu ważnych informacji w grupie

Faza różnicowania:

 • Radzenie sobie z nadaktywnością  grupy
 • Rozpoznawanie i wykorzystywanie nieformalnych ról grupowych
 • Modelowanie używania informacji zwrotnych w miejsce destrukcyjnych ocen we wzajemnej komunikacji
 • Wyznaczanie nowych, odpowiedzialnych zadań

Faza kryzysu odpowiedzialności (grupa narzekająca):

 • Radzenie sobie z marudzeniem i narzekaniem „zatrutych” podwładnych
 • Formułowanie problemów do wspólnego rozwiązania
 • Kreowanie u podwładnych postawy “Dorosłego” i brania współodpowiedzialności za podjęte działania
 • Wymierzanie sankcji za brak gotowości do współpracy i osłabianie kolegów

Atak na lidera:

 • Bronienie autorytetu szefa w obliczu ataku grupy na lidera i nadmiarowych, osobistych pretensji podwładnych
 • Wykorzystanie ataku na lidera na rzecz wzmocnienia grupy
 • Przygotowanie się do nowej roli szefa po ataku na lidera

Faza nadzwyczajnej mocy grupy

 • Wykorzystanie tej fazy na rzecz firmy i przygotowanie się do ostatniego etapu rozwoju grupy

Faza realnych możliwości.

Prowadzenie zebrań i szkoleń z wykorzystaniem potencjału grupy.

Planowanie realnych zmian w roli szefa

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!