Kluczowe standardy managerskie w procesie coachingu i counsellingu

HR oraz HRBP w roli wspierającego działania Managerów

Kluczowe standardy managerskie w procesie coachingu i counsellingu warsztat - Coach.pl
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Jak być dla managerów partnerem aktywnie wspierającym rozwój i doskonalenie ich kompetencji szefowskich? Jak nie poprzestając na omawianiu możliwych wyzwań towarzyszyć im w trenowaniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami? Jak efektywnie wspierać ich w sprawnym poruszaniu się w "polu" Decyzji, Negocjacji i Prośby? Mamy na to parę sprawdzonych rozwiązań. Zapraszam!
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • HR Managerów i HRBP, którzy chcą opanować w praktyce sztukę coachingu zorientowanego na proces w procesie wspierania managerów w stosowaniu „narzędzi” szefowskich.
 • Managerów, HR Managerów i HRBP chcących realizować swoją rolę wsparcia kadry menedżerskiej we wszelkich działaniach związanych z zarządzaniem ludźmi, pełnieniem roli jako przywódcy, rozwojem danego obszaru biznesowego.
 • Szefów, HR Managerów i HRBP, dla których jest ważna umiejętność budowania partnerstwa z biznesem i utrzymywanie relacji poprzez budowanie autorytetu i zaufania wśród kadry kierowniczej firmy.
 • HR Managerów i HRBP stawiających na rozwój i doskonalenie swoich indywidualnych kompetencji miękkich, szczególnie w kontekście doskonalenia standardów zarządzania w firmie.
 • HR Managerów i HRBP , którzy pragną wzmocnienia swojej roli jako Partnera Wewnętrznego kadry kierowniczej firmy.
 • Osób pragnących lepiej rozumieć specyfikę trudnego zawodu szefa w praktyce.

Uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności:

 • Stosowania zasad coachingu zorientowanego na proces w kontekście wspierania managerów w stosowaniu „narzędzi” szefowskich,
 • Płynnego i elastycznego prowadzenia sesji coachingowych z managerami, w obliczu najtrudniejszych sytuacji zawodowych, w których się znajdują,
 • Płynnego i elastycznego prowadzenia sesji coachingowych z HRBP (osobami ze swojego zespołu), w obliczu najtrudniejszych sytuacji zawodowych, w których się znajdują,
 • Budowania partnerskiej relacji z managerami oraz osobami z własnego zespołu HRBP, poprzez wpieranie ich w realizacji trudnych i specyficznych zadań.

W PROGRAMIE:

Rola specjalisty HR, jako osoby aktywnie wspierającej managerów w pracy z podwładnymi

 • Zdefiniowanie specyfiki własnej roli, zadań w relacji z managerami, możliwych obszarów wsparcia biznesu oraz specyficznych kompetencji managerskich do doskonalenia w pracy HRBP.

Diagnoza typowych trudności w stosowaniu kluczowych standardów szefowskich

 • Zebranie puli najtrudniejszych standardów szefowskich do wspierania przez HRBP.

Prace coachingowe uczestników wspierające realizację trudnych zadań managerskich

 • Aktywne wspieranie managera poprzez płynne i elastyczne prowadzenie sesji coachingowych,
 • Wsparcie w komunikowaniu i wdrażaniu trudnych decyzji, wzbudzających opór podwładnych,
 • Aktywne wspieranie managera poprzez płynne i elastyczne prowadzenie sesji coachingowych,
 • Wsparcie w korzystaniu z wypracowanych standardów szefowskich w różnych, trudnych momentach jego pracy zawodowej z pracownikami i zespołami,
 • (Między innymi: Expose, karanie, nagradzanie, budowanie puli kar i nagród, mediacje, radzenie sobie z marudzeniem, praca z zespołem, prowadzenie zebrań itp.).

Diagnoza typowych trudności w codziennej pracy zespołu HRBP, wymagających wzajemnego wsparcia.

 • Zebranie puli najtrudniejszych sytuacji w codziennej pracy zespołu HRBP, wymagających wzajemnego wsparcia.

Aktywne wsparcie coachingowe HRBP w realizacji jego najtrudniejszych zadań w relacjach z partnerami biznesowymi

 • Aktywne wspieranie HRBP poprzez płynne i elastyczne prowadzenie sesji coachingowych,
 • Wybór konkretnych trudnych sytuacji z życia zawodowego HRBP. Trenowanie wsparcia coachingowego HRBP w realizacji ich trudnych wyzwań zawodowych. Np.
 • Komunikowanie trudnych decyzji czy  odmowy,
 • Przekonywanie do swoich racji – negocjacje,
 • Wciąganie do współpracy – prośba.

Podsumowanie doświadczeń, planowanie realnych zadań coachingowych do wdrożenia przez uczestników w ich codziennej pracy.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!