Nowa usługa: Diagnoza relacyjna – Aktywna Diagnoza Miękkich Kompetencji Managerskich w relacji z coachem online

Diagnoza relacyjna – Aktywna Diagnoza  Miękkich Kompetencji Managerskich w relacji z coachem online

  • Proces diagnostyczny, skoncentrowany na badaniu sposobów stosowania w praktyce i aktualnego stanu jakości miękkich kompetencji managerskich poszczególnych managerów.
  • Proces aktywnej diagnozy odbywa się w relacji z coachem prowadzącym diagnozę online.
  • Aktywna diagnoza sposobu stosowania poszczególnych miękkich kompetencji managerskich danego szefa w wybranych obszarach zarządzania.
  • Badanie skoncentrowane na analizie sposobu działania szefa w relacji z podwładnymi/zespołem w kluczowych fragmentach jego pracy.
  • Diagnozuje zarówno Atuty, jak i Rezerwy w stosowaniu konkretnych umiejętności managerskich na poziomie operacyjnym.
  • Jest wspaniałym uzupełnieniem diagnozy narzędziowej przy zastosowaniu badania kwestionariuszowego, dającym realny obraz stosowania poszczególnych umiejętności przez danego szefa w praktyce.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!